IT PlanetEarth - шаблон joomla Joomla
Подробнее на сайте: https://pc-room.ru https://topallnews.ruhttps://holdnews.ruhttps://leadingnews.ru https://maincredit.ruhttps://flarenews.ruhttps://newsexplore.ruhttps://ultimnews.ru
https://hotsnews.ruGo to top of pagehttps://prime-pc.ru https://priornews.ru https://news101.ru https://newshead.ruhttps://automobyle.ruhttps://estascredit.ru

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Електронне наукове фахове видання

(наказ МОН України №528 від 12.05.2015)


УДК 377                                                                                                       Робочі мови: українська, англійська, російська, польська


Рік заснування:2011.

Засновники: Інститут професійно-технічної освіти НАПН України.

Галузь науки: Педагогічні науки.

Тематика:

Педагогіка, психологія, управління професійною освітою, методики дистанційної освіти, методологія, теорія та історія інформатизації освітянської галузі; актуальні питання інформаційних технологій і засобів навчання, правові аспекти формування та використання інформаційного освітнього простору; шляхи підвищення ефективності дистанційного навчання, управління персоналом, економіка професійної освіти, соціально-педагогічний та соціально-економічний менеджмент у професійній освіті.


Головні редактори:

Юрженко Володимир Васильович головний науковий співробітник лабораторії електронних навчальних ресурсів Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор;

Єльникова Галина Василівна  завідувач кафедри менеджменту Української інженерно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, професор;

Відповідальний секретар:

Ростока Марина Львівнамолодший науковий співробітник лабораторії електронних навчальних ресурсів Інституту професійно-технічної освіти НАПН України


Наукова рада:

Биков Валерій Юхимович – директор Інституту інформаційний технологій і засобів навчання НАПН України; доктор технічних наук, професор, дійсний член НАПН України;

Зінковський Юрій Францевич – завідувач кафедри Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», доктор технічних наук, професор, дійсний член НАПН України;

Коваленко Олена Едуардівна – ректор Української інженерно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, професор (м. Харків);

Ничкало Нелля Григорівна – академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України;

Олійник Віктор Васильович – ректор Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти», доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України;

Радкевич Валентина Олександрівна – директор Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України.


Члени редакційної колегії:

Романова Ганна Миколаївна – заступник директора з наукової роботи Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор;

Артюшина Марина Віталіївна  заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор;

Гребенюк Георгій Євгенович – професор кафедри психології і дизайну Української інженерно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, професор (м. Харків);

Лазарєв Микола Іванович – проректор Української інженерно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, професор (м. Харків);

Лозовецька Валентина Терентіївна  головний науковий співробітник лабораторії професійної кар`єри Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор;

Лунячек Вадим Єдуардович– завідувач кафедри креативної педагогіки та інтелектуальної власності Української інженерно-педагогічної академії, доктор педагогічних наук, професор;

Петренко Лариса Михалівна – вчений секретар Інституту ҐПТО НАПН України, доктор педагогічних наук, доцент ;

Пуховська Людмила Прокопівна – провідний науковий співробітник лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор;

Свистун Валентина Іванівна – головний науковий співробітник лабораторії технологій професійного навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор;

Куприянов Олександр Володимирович – доцент кафедри інтегрованих технологій в машинобудуванні та зварювальному виробництві Української інженерно-педагогічної академії, кандидат технічних наук (м. Харків).


Міжнародна редакційна колегія:

Альфред Кураташвілі – завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки ім. П. Гугушвілі Тбиліського державного університету ім. Джавахішвілі, доктор економічних, філософських та юридичних наук, професор (Грузія, м. Тбілісі);

Аскарбек Кусаїнов – президент Академії педагогічних наук Казахстана, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Казахскої академії освіти (Казахстан);

Аркадій Шкляр – ректор Республіканського інституту професійної освіти Республіки Білорусь, доктор педагогічних наук, професор, віце-президент Білоруської Академії освіти; 

Шльосек Франтішек (SzslosekFrantisek)    директор Інституту педагогіки Академії спеціальної педагогіки ім. Марії Гжегожевської, доктор педагогічних наук, професор (Республіка Польща);

Ніна Кошель – завідувач відділом креативної психології і педагогіки Республіканського інституту професійної освіти, кандидат педагогічних наук, (Біларусь, м.Мінск);

Маріола Міровська – керівник Департаменту соціальної роботи і охорони здоров'я в Академії ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща).


Літературний редактор:

Гуменна Лідія Сергіївна, провідний редактор літературний

Інституту професійно-технічної освіти НАПН України


Контактна інформація:

Вимоги до оформлення статей

Тимчасова інструкція щодо оформлення бібліографічних посилань на електронні версії публікацій

© Інститут професійно-технічної освіти НАПН України

www.ivet-ua.science


Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ 

www.nbuv.gov.ua