IT PlanetEarth - шаблон joomla Joomla
Подробнее на сайте: http://build-biz.ru http://hardcomputer.ruhttp://codingway.ruhttp://collect-computer.ruhttps://themes-wp.orghttp://python-3.ruhttp://computermonster.ru https://python-scripts.comhttp://gromder.nethttp://pythonlearn.ru http://hightechcomp.ru http://live-code.ruhttp://run-pc.ru
http://pro-java.ru http://collect-pc.ru

Випуск №1, 2011

Титулка до друку


З М І С Т

1.

Влодарська-Золя Л.

Європейські тенденції розвитку освіти менеджерів

2.

Гуревич Р.,Кадемія М.

Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній професійній освіті

3.

Єльникова Г., Дмитренко Г.,

Медведь В.

Концептуальні підходи до моделювання розвитку культури цільового управління професійно-технічним навчальним закладом

4.

Заболотна М.

Розвиток методичної компетентності педагога професійного навчання як складова методичної роботи

5.

Кожем’яко Н.В.

Психологічна компетентність майбутнього юриста як педагогічна проблема

6.

Короткова Л.І.

Cучасні тенденції створення професійних стандартів у країнах Євросоюзу

7.

Макодзей Л.І.

Критерії, показники та рівні сформованості управлінської компетентності майбутніх магістрів лісового господарства

8.

Попова О.В.

Технологія оцінювання рівня інноваційності загальноосвітніх навчальних закладів

9.

Радкевич В.О.

Інноваційні підходи до управління якістю професійної освіти і навчання

10.

Свистун В.І.

Формування управлінської командияк інноваційний напрям управління професійно-технічним навчальним закладом

11

Слатвінська О.А.

Методичні аспекти застосування інтерактивного навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів аграрного профілю

12.

Сушенцева Л.Л.

Проблема професійної мобільності у контексті міждисциплінарного підходу

13.

Шевченко В.Л.

Програмно-технічні аспекти професійно орієнтованого інформаційного навчального середовища

14.

Ягупов В.В.

Оновлення дидактики професійно-технічної освіти за сучасних цивілізаційних змін