IT PlanetEarth - шаблон joomla Joomla
Подробнее на сайте: https://safemedicine.ru
https://rankmedicine.ruhttps://keepmedicine.ru https://bravemedicine.ru
https://focmedicine.ru https://chinese-medicine.ru Go to top of pagehttps://enjoymedicine.ruhttps://natural-cure.ruhttps://medicineway.ruhttps://dearmedicine.ru
https://indianmedicine.ru https://medicinego.ruhttps://whitemedicine.ru https://washealth.ruhttps://yetimedicine.ru

Випуск №2, 2012

ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВЕ ФАХОВЕ ВИДАННЯ

Наказ МОН України №528 від 12.05.2015

Титулка до друку

З М І С Т

1.

Аніщенко Олена

Інструктаж як складова виробничого навчання у ПТНЗ: історико-педагогічний аспект

2.

Артемова Любов

Особливості навчання дорослих

3.

Болгарина Валентина

Культура як засіб підвищення престижу навчального закладу

4.

Волкова Тетяна

Чинники розвитку професійної освіти і навчання в умовах інформаційного суспільства

5

Єльникова Галина ,

Медведь Валерій 

Підвищення рівня культури цільового управління керівників професійно-технічних навчальних закладів

6.

Гириловська Ірина

Діаграма Ківіата – ефективний інструмент моніторингу якості ПТО

7.

Григор’єва Валентина

Управління професійно-технічною освітою в контексті системного підходу

8.

Грушева Алла.

Наукові підходи до формування управлінської компетентності в процесі професійної підготовки бакалаврів-економістів

9.

Гуралюк Андрій

Сучасний підхід до розробки анкети для роботодавців з метою оцінювання якості професійно-технічної освіти

10.

Закатнов Дмитро.

Визначення якості професійної освіти

11.

Капран Світлана

Організація самостійної роботи майбутніх організаторів діловодства (державні установи)

12.

Козак Андрій.

Роль соціального партнерства в організації виробничої практики учнів професійно-технічних навчальних закладів

13.

Комісарова Л.О.

Зміст технологічної культури майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю

14.

Корницька Лариса

Теорія і практика професійної освіти в контексті розроблення освітньо-професійного стандарту

15

Лук'яненко Ганна

Сучасні підходи до розроблення професійних стандартів нового покоління

16.

Майборода Людмила

Рейтингове оцінювання якості пто в сучасних умовах

17.

Мілохіна Маргарита.

Використання формалізованих інформаційних понять у формуванні професійної компетентності майбутніх операторів компютерного набору

18.

Нестерова Любов

Теоретичні і практичні аспекти науково-методичного забезпечення професійної підготовки кваліфікованих робітників

19.

Петренко Лариса.

Стан розробленості проблеми інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів: порівняльно-історичний аналіз

20.

Попова О. В.

Експертиза інноваційної діяльності сучасних середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів

21.

Радкевич Валентина

Принципи модернізації професійно-технічної освіти

22.

Ростока Марина

Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх обліковців з реєстрації бухгалтерських даних

23.

Самойленко Наталія

Педагогічні умови розвитку методичної компетентності майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів

24.

Сараєва Світлана

Підготовка майбутніх кваліфікованих робітників до професійної взаємодії з позиції компетентнісного підходу

25.

Селецький Андрій

Періодизація розвитку систем професійної підготовки робітничих кадрів в Україні

26.

Сулима Тетяна

Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання

27.

Сушенцева Лілія

Вплив інтеграції фундаментальних і спеціальних знань на підготовку професійно-мобільного кваліфікованого робітника

28.

Учитель Інна

Формування професійних компетенцій  майбутнього педагога професійного навчання за допомогою е-портфоліо

29.

Фурса Оксана

Професійна підготовка дизайнерів у контексті неперервної освіти

30.

Цина Андрій.

Розвиток технологічної компетентності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів

31.

Ягупов Василь

Управлінський аспект модернізації професійно-технічної освіти України