IT PlanetEarth - шаблон joomla Joomla
Подробнее на сайте: https://news720.ru https://calmnews.ruhttps://newsrecent.ruhttps://bordernews.ruGo to top of pagehttps://newsquick.ruGo to top of pagehttps://targetnews.ruhttps://newsmoment.ruhttps://sidenews.ruhttps://newsabc.ruhttps://newsinit.ruhttps://exactnews.ruGo to top of pagehttps://branchnews.ruhttps://rawnews.ru https://newsaim.ruhttps://newsnight.ru

Випуск №3, 2013

Титулка до друку

ЗМІСТ

1.

Айстраханов Дмитро

Апробація економетричного підходу до дослідження ефективності професійно-технічної освіти

2.

Алєксєєва Світлана

Визначення професійної придатності майбутнього фахівця як умова забезпечення економічної ефективності системи професійної освіти

3.

Бутівщенко Станіслав

Державне управління вищою освітою: фактори ефективності інноваційного розвитку

4.

Волкова Тетяна

Інформаційо-аналітична система «Профтех» в управлінні професійно-технічною освітою в регіоні

5

Глузман Олександр

Економічні та організаційно педагогічні умови розвитку регіональної системи освітніх ресурсів вищої освіти

6.

Горобець Юрій,Порев Сергій,Федоров Володимир

Питання трансформації університетів на засадах науково-технологічного підприємництва

7.

Гуревич Роман

Інноваційні освітні технології в діяльності закладів вищої професійної освіти

8.

Дєніжна Світлана

Пріоритетні напрями підвищення економічної ефективності підготовки фахівців у контексті інноваційної діяльності університетів

9.

Духневич Віталій

Використання психологічних комунікативних кейсів в учбовому процесі

10.

Єльникова Галина, Мельник Валентина

Підвищення фахової компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладіву системі післядипломної педагогічної освіти

11.

Кліх Лариса,Сидоренко Віктор

Стратегічне партнерство між ВНЗ та роботодавцями як умова підвищення конкурентоздатності професійної освіти

12.

Козяр Микола

Використання тестового контролю при оцінюванні результатів навчальної діяльності фахівця технічної галузі

13.

Короткова Ліна

Проблеми змісту професійно-технічної освіти швейного профілю у педагогічній освіті

14

Костюк Дмитро

Стан сформованості професійно важливих якостей у майбутніх техніків-електриків сільського господарства

15.

Кочубей Алла

Гуманітаризація підготовки майбутніх інженерів технічних ВНЗ у вітчизняній і зарубіжній теорії  і практиці

16.

Леу Сніжана

Сучасні аспекти професійного навчання на підприємстві

17.

Литвин Андрій

Особливості діяльності ПТНЗ в умовах економічної кризи

18.

Лук'яненко Ганна

Престижність професії як педагогічна проблема

19.

Майборода Людмила

Аналіз сучасного стану змісту навчання і навчально-методичного забезпечення ПТНЗ Києва

20.

Марковська Оксана

Застосування активних методів навчання у виробничому навчанні і практиці майбутніх інженерів-педагогів машинобудівного профілю

21.

Марцева Людмила

Розвиток професійної компетентності викладача коледжу шляхом запровадження інноваційних освітніх технологій

22.

Мерзлякова Олена

Використання ментальних карт (MIND-MAP) в психологічному супроводі професійного становлення учнівської молоді

23.

Михнюк Марія

Вимоги до змісту професійної культури викладачів спеціальних дисциплін ПТНЗ будівельного профілю

24.

Мокін Борис,Мізерний Віктор, Мензул Олена

Професійна підготовка фахівців у ВНЗ в контексті ідеології інтеграції навчання з виробництвом

25.

Мокін Борис, Желюк Н.

Едаумент-фонд як альтернативне джерело для підвищення фінансової стійкості вищого навчального закладу

26.

Мяленко Вікторія

Психологічні особливості професійної самореалізації української та молоді та емігрантів українського походження

27.

Носенко Елеонора, Салюк Марина

Соціальна і особистісна значущість впровадження ІКТ у систему вищої освіти

28.

Омельченко Галина

Взаимодействие мастера производственного обучения и преподавателя специальных дисциплин в профедении интегрированных уроков ПТУЗ швейного профиля

29.

Пазюра Наталія

Формування людського капіталу в Японії і Південній Кореї: специфіка і чинники впливу

30.

Паржницький Олександр

Деякі аспекти визначення якості електронного підручника

31.

Петренко Лариса

Розвиток інформаційно-освітнього середовища професійно-технічного навчального закладу: нормативно-правове поле

32.

Петрунько Ольга

Освітні інновації в Україні: причини неефективності та можливості оптимізації

33.

Ситніков Олександр,

Шевчук Світлана

Інноваційні технології у діяльності закладів професійної освіти

34.

Слатвінська Олена

Застосування методу CASE-STUDY в програмаї здоров’яспрямовуючої  діяльності педагогів ПТНЗ.

35.

Смоляна Наталя

Проблема поєднання професійного навчання з виробничою працею в ПТНЗ у спадщині академіка Сергія Батишева

36.

Сова Маргарита

Інтеграція науки, освіти та виробництва як основа інноваційного розвитку університетів  

37.

Сушенцева Лілія

Модель професійно-мобільного кваліфікованого робітника

38.

Тулашвілі Юрій

Особливості побудови змісту професійної комп’ютерної підготовки осіб з порушенням зору

39.

Цина Андрій

Мета і кінцеві результати інвестицій суб’єктів професійної підготовки в людський капітал майбутніх учителів

40.

Шерман Михайло

Психолого-педагогічні засади професійної підготовки юристів в умовах інформаційного суспільства