IT PlanetEarth - шаблон joomla Joomla
Подробнее на сайте: https://houserento.ruhttps://medicinecu.ruhttps://houseunite.ru https://powerautoplus.ruhttps://samodelkick.ruhttps://moidomremont.ruGo to top of pagehttps://svoidomsnulya.ruhttps://samodelkan.ru https://dothouse.ruGo to top of page https://remontvsvoidom.ruhttps://domusremont.ru https://domstroiplus.ruhttps://fastumauto.ru https://avtoenter.ru https://stroikaudoma.ru

Випуск №5, 2015

ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВЕ ФАХОВЕ ВИДАННЯ

Наказ МОН України №528 від 12.05.2015

Титулка до друку

З М І С Т

   1.

Zahika Е.

Model of adaptive pedagogical technology of formation of the professional competence of the future delivery agent in vocational technical educational institution

   2.

Білий В.

Вебінар, як засіб навчання у віртуальному навчальному середовищі

   3.

Герганов Л.

Концепція професійної підготовки кваліфікованих робітників морського профілю на виробництві

   4.

Герлянд Т.

Активне навчання у закладах професійно-технічної освіти: контекстний підхід

   5.

Григор’єва А.

Використання етнодизайну у художньо-трудовій підготовці майбутніх учителів технологій

   6.

Єльникова Г.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, у т. ч. керівників, професійно-технічних навчальних закладів, навчання на підприємстві

   7.

Караван Ю., Саницька А., Ташак М. 

Інформаційний підхід до вивчення математичних дисциплін студентами економічних спеціальностей

   8. Кіріченко С. Самоосвіта як засіб професійної самореалізації вчителів старшої школи 

   9.

Козяр М., Стрілець В., Стрілець О.

Сучасні підходи до створення підручника «деталі машин» для вищого закладу освіти

 10. Корнієнко В. Реалізація акмеологічного підходу у процесі неперервної освіти вчителів загальноосвітніх навчальних закладів

 11.

Кравченко Г.

Роль технології освітнього коучингу в професійному розвитку науково-педагогічних працівників кафедри інститутів післядипломної освіти

 12. Кулалаєва Н. Гуманізація освіти як умова визначення фахівцем власного місця у професійній діяльності
 13.

Кухарчук П., Плосков В.

Система освіти в умовах економічних трансформацій
 14. Куценко Т.

Формування методичної компетентності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів у процесі неперервної освіти

 15.

Панасюк Н.

Роль та місце управління якістю освіти в системі загального менеджменту

 16.

Пащенко Т.

Методологічні аспекти кейс- методу при викладанні спеціальних дисциплін будівельного профілю

 17.

Потапчук О.

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в професійний підготовці інженерів-педагогів

 18.

Слатвінська О.

Технологія імітаційно-ігрового навчання при  вивченні спецпредметів в птнз аграрного профілю

 19. Твердохліб Г. Активизація іншомовного потенціалу вчителів іноземних мов як головної ланки комфортного освітного середовища

 20.

Фартушок І.

Професійна підготовка студентів неінформаційних спеціальностей у галузі інформаційної безпеки: структура та функціонал

 21. Цегольник П. Створення та функціонування внутрішньоорганізаційної системи навчання персоналу

 Затверджено до друку Вченою радою Інституту ПТО НАПН України, протокол № 5, від 30.04.2015