IT PlanetEarth - шаблон joomla Joomla
Подробнее на сайте: https://hundrednews.ru
https://newsfire.ru
https://newsdeliver.ru https://stacknews.ruhttps://newsdone.ru
https://foremostnews.ruhttps://newscatch.ruGo to top of pagehttps://newsplain.ruhttps://allnightnews.ru https://unonews.ruhttps://mirrornews.ru https://bundlenews.ru
https://newsentire.ruhttps://dashnews.ruhttps://principalnews.ru

Випуск № 6, 2015

ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВЕ ФАХОВЕ ВИДАННЯ

Наказ МОН України №528 від 12.05.2015

Титулка до друку

З М І С Т

1.

Айстраханов Д.

Оцінювання ефективності професійної підготовки кваліфікованих робітників машинобудівного профілю

2.

Алєксєєва С.

Організація діяльності педагогічного колективу з підготовки майбутніх дизайнерів до розвитку кар’єри у професійних навчальних закладах художнього профілю

3.

Боднар О., Алілуйко С.

Організаційні механізми експертної підготовки працівників управлінських структур у закладах післядипломної педагогічної освіти

4.

Бородієнко О.

Шляхи забезпечення якості розвитку професійної компетентності керівників: впровадження посттренінгового супроводу

5.

Вайнтрауб М.

Педагогічні умови професійній підготовки кваліфікованих робітників

6.

Вовковінський М. 

Педагогічна техніка викладача птнз у контексті мистецтва застосування психолого-педагогічної теорії

7.

Герганов Л.

Визначення критеріїв і показників оцінювання результатів дослідно-експериментальної роботи з професійної підготовки кваліфікованих робітників на виробництві
8. Горбачова І. Акмеологічні засади формування професійної мобільності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів

9.

Гуменний О.

Мультимедійні проекти як засіб розвитку інформаційної культури педагогів професійно-технічних навчальних закладів

10. Дубініна О.

Організаційно-педагогічні умови формування інформаційноїкультури учнів загальноосвітнього навчального закладу

11.

Єльникова Галина

Теоретично-методологічні засади розвитку професійно-технічної освіти

12.

Комісарова Л.

Дослідження рівня розвитку лідерських якостей учнів ПТНЗ

13.

Кравець С.

До проблеми впровадження основних положень психопедагогіки у процес підготовки кваліфікованих робітників

14.

Кравченко Г.

Методи адаптивного управління розвитком

15.

Кузьмінська Л.

Управління розвитком професійно-технічної освіти в регіоні: науково-практичний дискурс

16.

Островий В.

Витоки та формування наукових інтересів В.О. Ґериновича

17.

Пащенко Т.

Кейс- технології у професійній освіті

18.

Савельєв М.

Неперервна освіта – нова освітня парадигма

19.

Слатвінська О.

Застосування імітаційно-ігрового навчання у професійній підготовці учнів ПТНЗ

20.

Сулима Т.

Професійна компетентність майбутнього педагога професійного навчання як проблема професійної педагогіки

21.

Тимошко Г.

Тайм – менеджмент керівника знз у процесі  розвитку його організаційної культури

22.

Ульянова В.

Складові змісту адаптивного управління якістю музичної освіти

23.

Шубчинський В.                   

Засоби експериментальної оцінки розвитку технологічної компетентності викладача спеціальних дисциплін

24.

Яцинік А.

 

Педагогічна технологія розвитку організаційної культури керівників дошкільних навчальних закладів у післядипломній освіті

 Затверджено до друку Вченою радою Інституту ПТО НАПН України, протокол № 7