IT PlanetEarth - шаблон joomla Joomla
Подробнее на сайте: https://queauto.ru https://elcomputer.ruhttps://sedoauto.ru https://computertip.ru https://leorealty.ru https://leostroi.ruhttps://houserich.ru https://holdcomputer.ru
https://houseleux.ru
https://teocreditus.ruhttps://boldomstroi.ru https://qualcomp.ruhttps://ducauto.ru https://comphitech.ru
http://miratalk.com/

Випуск №7, 2015

ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВЕ ФАХОВЕ ВИДАННЯ

Наказ МОН України №528 від 12.05.2015

Титулка до друку

З М І С Т

Азізова Катерина Моніторингу вищому навчальному закладі як інформаційно-аналітична система
2 Алєксєєва Світлана Особливості розвитку дизайнерської кар’єри в економічно розвитнених країнах світу
3 Бабенко Константин До питання про спеціалізовану науку про вчителя та викладача
4 Бєлікова Юлія Вибір спеціальності на основі індивідуально-психологічних здібностей абітурієнта
Білостоцька Ольга Нетрадиційні форми організації науково-дослідної роботи майбутніх учителів музичного мистецтва
Боднар Оксана Головні концепти системи управління якістю вищої освіти
Герлянд Тетяна Практична реалізація технології контекстного навчання у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників
Гермак Ольга      Формування професійної компетентності майбутніх електромонтерів за використання електронних освітніх ресурсів
Гоменюк Дмитро, Рябов Олег  
Наукові засади оцінювання рівня підготовки майбутніх кваліфікованих робітників до професійної діяльності на підприємствах автосервісу
10  Злочевська Людмила Педагогічні технології у процесі вибору й реалізації професійної кар’єри учнівської молоді
11  Кузьмінська Леся         Політична культура керівника професійно-технічного навчального закладу: основні суперечності та актуальні проблеми розвитку
12 Ловка Ольга Тренінг «психологічні аспекти проектної технології» як засіб формування творчих та соціально-психологічних умінь викладачів професіної освіти
13 Палькевич Юлія Маркетингове управління конкурентоспроможністю ПТНЗ: емпіричний аспект
14  Пащенко Тетяна Психолого-педагогічні умови застосування кейс-технологій у професійному навчанні кваліфікованих робітників
15  Радкевич Олександр Правова компетентність педагогічних працівників у частині адміністративно-правової відповідальності за правопорушення у сфері авторських і суміжних прав
16  Романов Леонід Особистістно-розвивальний контроль у підготовці майбутніх кваліфікованих робітників
17  Романова Ганна Особливості проектування особистісно-розвивальних технологій навчання майбутніх кваліфікованих робітників
18 Ростока Марина Педагогічна технологія формування професійної компетентності майбутніх обліковців з реєстрації бухгалтерських даних на адаптивних засадах
19  Слатвінська Олена Процес формування еконогічної компетентності крізь призму екологізації мислення учнів ПТНЗ
20  СлободяникОлександр Проблеми використання методу проектів в професійно-технічній освіті
21 Спіціна Ангеліна Сучасна система економічної освіти в Україні
22 Тимошко Ганна            Організація робочого місця керівника загальноосвітнього навчального закладу як чинник успішної управлінської дільності
23 Ульянова Вікторія Особистісні якості в структурі професійної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва та художньої культури
24  Федоренко Наталія       Використання інноваційних технологій у вищий школі як шлях набуття професійних компетенцій у майбутніх фахівців
25    Харківська Алла Необхідність інноваційних змін у післядипломній педагогічній освіті
26 Яцинік Алла

Педагогічна взаємодія як складова розвитку організаційної культури керівників дошкільних навчальних закладів

 


Затверджено Вченою радою Інституту ПТО НАПН України, протокол № 9, від 27.09.2015