IT PlanetEarth - шаблон joomla Joomla
Подробнее на сайте: https://catchcomputer.ruhttps://freshcomputer.ru https://clearcomputer.ru https://robustauto.ru https://autotodrive.ruhttps://runcomputer.ruhttps://oncomputer.ruhttps://proavtoremont.ruhttps://computertab.ruhttps://controlcomputer.ru https://repairurauto.ru
https://dircomputer.ru https://init-pc.ru https://avtoforward.ru Go to top of pagehttps://ddauto.ru

Випуск №8, 2015

ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВЕ ФАХОВЕ ВИДАННЯ

Наказ МОН України №528 від 12.05.2015

Титулка до друку

З М І С Т

1.

Алєксєєва Світлана 

Формування професійно-пізнавального інтересу майбутніх дизайнерів до розвитку професійної кар’єри

2.

Беграгян Люся

Хмаро-орієнтовані технології як засіб фундаментального навчання учнів старших класів

3.

Бекирова Адиле

Учитель початкових класів як суб’єкт специфічної педагогічної діяльності

4.

Вовковінський М.

Самопізнання – важливий чинник саморозвитку і кар’єрного становлення учнів ПТНЗ

5.

Гирка Ірина

Виділення критеріїв формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики

6.

Гоменюк Дмитро Професіоналізуюче середовище професійно-технічного навчального закладу

7.

Добров Сергій

Художньо-образне мислення у формуванні виконавської майстерності студентів мистецького напрямку педагогічних ВНЗ

8. Дубініна Оксана Інформаційне забезпечення оргшанізаційного механізму діяльністю ЗНЗ

9.

Єльникова Галина

Сутнісна характеристика технології розвитку управлінської культури керівників ПТНЗ

10.

Кепша Ольга

Шляхи розвитку ІК-компетентності викладачів загальноосвітніх дисциплін у європейських країнах

11.

Кравченя Альона

Організаційно-педагогічні умови управління якістю професійної підготовки майбутніх учителів інформатики

12.

Лісковацька Хрестина

Науково-педагогічна та громадська діяльність О. Потебні

13. Майборода Людмила

Персональний сайт як засіб розвитку інформаційно-аналітичної компетентності педагогів професійного навчання ПТНЗ

14. Молчанюк Ольга Особливості особистісно-центрованого підходу в освіті

15.

Морквян Ірина

Теоретичні аспекти розробки сучаснихтехнологій формування інтелектуальних умінь майбутніх учителів інформатики

16.

Отрошко Тамара Сучасні напрями управління інноваційним розвитком педагогічного вищого навчального закладу

17.

Палькевич Юлія Формування готовності кваліфікованих працівників економічних професій до трансформацій ринку праці
18. Петриченко Лариса Сумісні освітні програми запорука конкурентноспроможності університетів
19. Полякова Ганна Перехід до адаптивної школи та адаптивного управління соціально-педагогічними системами на основі синергетичного підходу
20.  Сасіна Людмила Розвиток педагогічної рефлексії: теоретичний аспект

21.

Сороквашин Сергій

Сутність, зміст і структура інформаційно-комунікаційної компетентності майбутнього кваліфікованого робітника

22.

Стойчик Тетяна 

Сучасний стан професійної підготовки робітників гірничого профілю через призму досвіду

23.

Харківська Алла

Таксономія цілей адаптивного управління розвитком кафедр вищого навчального закладу

24.

Харківський Валерій

Змістовно-термінологічний аналіз поняття «правова компетентність»

 Затверджено до друку Вченою радою Інституту ПТО НАПН України, протокол № 12, від 28.12.2015