IT PlanetEarth - шаблон joomla Joomla
Подробнее на сайте: https://automobyle.ru
https://maincredit.ruhttps://newsexplore.ruhttps://hotsnews.ruhttps://topallnews.ruhttps://pc-room.ru
https://estascredit.ru https://priornews.ruhttps://ultimnews.ru
https://holdnews.ru https://leadingnews.ruhttps://prime-pc.ruhttps://news101.ruhttps://flarenews.ru https://newshead.ru

Випуск № 9 (1), 2016


ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВЕ ФАХОВЕ ВИДАННЯ

Наказ МОН України №528 від 12.05.2015

Інформація для друку

Обкладинка

З М І С Т

І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

1 .

Баніт О.В.            

Вплив процесів глобальної інтеграції та інформаційно-комунікаційних технологій на професійний розвиток персоналу

2.  Бабенко К.А. Професійна підготовка юриста в умовах розбудови єдиної Європи

 3. 

Бачієва Л.О.

Засоби навчання основам наукових досліджень майбутніх фахівців з машин та апаратів хімічних виробництв

4. 

Єльникова Г.В.

Технології адаптивного управління персоналом

5. 

Кухарчук П.М., Полосков В.О.

Реформування системи професійно-технічної освіти на регіональному рівні 

6. 

Малихіна Я.А.

Фінансово-економічні ризики як складова управління взаємодією ВНЗ із зовнішнім середовищем

7. 

Махиня Т.А.

Принципи підготовки керівників навчальних закладівв умовах магістратури

8. 

Рябова З.В.

Моделювання процесу управління якістю освіти в навчальному закладі

9. 

Харківська А.А.

Моніторинг якості освіти у вищих навчальних закладах: світовий досвід

10. 

Сіданіч І.Л.

Управління якістю підготовки фахівців з християнської педагогіки у вищій школі

11. 

Слатвинська О.А. 

Роль проектних технологій у формуванні екологічної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників аграрного профілю

12. 

Слесик К.М.

Гуманітарна підготовка студентів інженерних спеціальностей в умовах нової парадигми освіти

13. 

Чорновол-Ткаченко Р.І

Концепти модернізації функцій планування в умовах нової освітньої парадигми

14

Цегольник П.А.   

Трансформация мисии и задач образования при переходе от индустриального общества к постиндустриальному глобальному сообществу

15. 

Яценко В.В.

Теоретичні основи економічної освіти в підготовці спеціалістів у непрофільних ВНЗ

ІІ. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІНОЇ ОСВІТИ ТА ОКРЕМИХ ЇЇ ГАЛУЗЕЙ

16. 

Гавриленко К.М.

Становлення системи шкільної аграрної освіти в Україні другої половина ХІХ століття

17. 

Гордієнко М.М.

Структурно-змістовий аналіз поняття "професійна компетентність майбутніх викладачів практичного навчання в галузі транспорту"

18. 

Котирло Т.В.

Хорове мистецтво у контексті українскої національної музичної культури

19. 

Самко А.М.

Характеристика й аналіз основних дефініцій дидактики у працях С. Гончаренка 

ІІІ. ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ

 20. 

Бекірова А.Р.

Теоретичні основи формування професійної суб’єктності в майбутніх учителів початкових класів у системі педагогічної освіти 

 21. 

Єрьоменко О.А.

Спеціфіка корекційно-педагогічної роботи з інтернет-залежними підлітками

22. 

Коліжук Г.В.

Сучасний стан та проблеми розвитку професійної компетентності вчителя початкових класів засобами інформаційно-комунікаційних технологій   

23. 

Мерзлякова О.Л.

Діалогічні методи в педагогічній діяльності

24.  Твердохліб Г.В. Професійна самореалізація вчителів іноземних мов засобами іншомовного професійного спілкування

25. 

Шапаренко Х.А.

Особливості педагогічної імпровізації в умовах освітнього процесу вищого навчального закладу

26. 

Шкіренко О.В.

Розвиток духовного потенціалу і цінностей майбутніх педагогів у процесі фахової підготовки

27. 

Чорновол-Ткаченко Р.С.

 Формування професійного іншомовного спілкування майбутніх економістів у освітньому середовищі вищого навчального закладу

ІV. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ЦИКЛІВ У
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ І ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

 28

Рудевіч Н.В.

Методика формування проектної компетентності з протиаварійної автоматики у майбутніх інженерів автоматизації енергосистем

29

Спіціна А.М.

Формування конкурентоздатності в економістів у процесі вивчення фахових дисциплін 

 30

Пятак Н.М.

Особливості креативності студентів-дизайнерів тканини та одягу

V. ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ

31. 

Гуменний О.Д., Падій І.

 Використання хмарних сервісів для створення освітнього середовища

 32. 

Корнієнко В.С. 

Розкриття суті професійної мобільності особистості в психолого-педагогічної літературі

 33

Тупчій А.Ф.

Інноваційні технології як засіб професійної підготовки майбутніх фахівців обліку 

34

Franc Małgorzata

T3/ZOOM w metodzie proektów

VІ. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ, ВИРОБНИЧОЇ ТА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИК У 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ І ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

35

Кулалаєва Н.В.

Педагогічні особливості трансляції фахового досвіду кваліфікованим робітникам будівельного профілю

 36

Шамралюк О.Л.

Технологічна культура майстра виробничого навчання: сутність і стан дослідження

 Затверджено до друку Вченою радою Інституту ПТО НАПН України, протокол № 3, від 28 березня 2016 року